OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Oferta pracy
Szukasz pracy dodatkowej w czasie ferii zimowych przyjdź do nas i skorzystaj z naszej bezpłatnej oferty w ramach akcji Zima z OHP. Serdecznie zapraszamy młodzież uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelniach wyższych, a także młodzież bezrobotną i poszukującą pracy do skorzystania z naszych propozycji w trakcie trwania ferii zimowych.
 
Oferta pracy
Image
 
Bal karnawałowy w bełchatowskim DPS
W dniu 4.02.2016r. uczniowie naszego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej udali się wraz z opiekunami: panią Barbarą Gajdą, Agnieszką Jędrzejewską-Florczyk, Anną Jaszczak i ks. Adamem Pawlakiem do bełchatowskiego Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie ze zwyczajem naszych spotkań w DPS, zabawa rozpoczęła się od uczczenia urodzin jubilatów. Następnym punktem zabawy były góralskie i biesiadne przyśpiewki prowadzone przez uczniów naszej szkoły.
Czytaj całość
 
Konkurs

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
 
Nagrody w konkursie Elektroniczne Ozdoby Świąteczne wręczone
W dniu 19 stycznia 2016 r. w ZSP Nr 3 w Bełchatowie wręczone zostały nagrody w konkursie „Elektroniczne ozdoby świąteczne”.
Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, którymi była Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji maj-lipiec 2016 roku przez uczniów absolwentów upływa 30 stycznia 2016 r.
Deklaracje mogą także składać uczniowie, którzy do tej pory nie zdali egzaminu z danej kwalifikacji (poprawka).
 
Harmonogram
 
KOMUNIKAT
W dniu 21.01.2016 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.
 
1% podatku na rzecz szkoły

Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszamy do udziału i kontynuowania uczestnictwa w akcji przekazywania 1% podatku na rzecz szkoły.
Aby wesprzeć nasze działania wystarczy wypełnić zeznanie podatkowe zgodnie z poniższym wzorem.

Image

 

 
Oferta pracy
SEMPERTRANS stanowi jeden z czterech segmentów Semperit Group, światowej rangi przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. Semperit Group oferuje szeroki wachlarz asortymentu, od rękawic, przez węże gumowe, taśmy przenośnikowe aż po produkty specjalnie formowane. Tym samym zapewnił sobie wiodącą w świecie pozycję w biznesie, koncentrując się na kluczowych działaniach i efektywnej strategii rozwoju.

Obecnie do naszej lokalizacji w Polsce, w Rogowcu k/Bełchatowa poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Elektryk - Automatyk
Miejsce Pracy: Rogowiec (pow. bełchatowski)
Czytaj całość
 
Zapraszamy do konkursu
Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Powiatowym Konkursie „Oblicza ekonomii - ubezpieczenia". Organizatorem konkursu jest nasza szkoła. Na początek trzeba przygotować prezentację multimedialną na temat ubezpieczeń. Wszystkie tematy prezentacji podane są w regulaminie konkursu. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach. W drugim etapie konkursu należy  zaprezentować wykonaną pracę a w trzecim napisać test wiedzy. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego.
Zgłoszenie do pani Joanny Napory i pani Małgorzaty Warzyńskiej.
 
Elektroniczne ozdoby świąteczne
Wyniki konkursu "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
 
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez uczestników: własnoręcznie wykonanej ozdoby świątecznej; wykazu materiałów z których została wykonana; w przypadku ozdoby interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia dlaczego powinna być uznana za najciekawszą.
Do konkursu zostało zgłoszonych siedem prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność i kreatywność oraz ciekawy sposób ujęcia tematu.
Czytaj całość
 
Oferta pracy dla spawaczy
BINŻ S.A. przyjmie spawaczy do wytwórni w Rogowcu (koło elektrowni). Informacje u dyrektora szkoły.
 
KOMUNIKAT
Uczniowie zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe są zwolnieni z zajęć lekcyjnych jedynie na czas trwania egzaminu.
 
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych
Dnia 07.01.2016r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich zorganizowana przez nauczycieli języka angielskiego: p. A. Jaszczak, M. Chmielewską, I. Jarzecką, I. Krawczyk, M. Luter i niemieckiego: p. R. Bartoszewską, B. Stolecką. W pierwszym etapie konkursu uczniowie napisali test wiedzy w języku niemieckim i angielskim. Następnie uczniowie z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się do drugiego etapu, który polegał na odpowiedzi ustnej.
Czytaj całość
 
XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
20 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się szkolne zawody XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie klas 3 i 4 Technikum Energetycznego, uczący się w zawodzie technik budownictwa. Mamy wyniki rywalizacji.

Do zawodów okręgowych, które odbędą się w dniu 5 marca 2016 r. w Wieluniu zakwalifikowali się:
1. Radosław Siciarz 3 Be TE
2. Kamil Waleszczyk 4 Be TE
3. Przemysław Bilas 4 Be TE
4. Wiktor Berliński 4 Be TE
Czytaj całość
 
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

    a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

    b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Część praktyczna (z wykonaniem) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

• Kwalifikacja B.18 (technik budownictwa – III Be TE)
• Kwalifikacja E.12 (technik informatyk - III Ie TE)
• Kwalifikacja E.24 (technik elektryk – IV De TE)
• Kwalifikacja E.7 (technik elektryk-III De TE)
• Kwalifikacja E.7 (elektryk-III b ZSZ)
• Kwalifikacja B.8 (monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych-III j ZSZ)
• Kwalifikacja B.5 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie-II t ZSZ)

Część praktyczna (dokument wykonany na komputerze) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

• Kwalifikacja B.30 (technik budownictwa – IV Be TE)
• Kwalifikacja E.14 (technik informatyk - IV Ie TE)
• Kwalifikacja M.44 (technik mechanik – IV Me TE)

Egzamin odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść  z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport) i czarnym długopisem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
 
KOMUNIKAT
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 9:00
• technik energetyk - kwalifikacja E.22 (sala nr 120) – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 (sala nr 122) – klasa IV Ge TE
 
15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 13:00,
sala nr 120
• technik energetyk – kwalifikacja E.23 – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.41 – klasa IV Ge TE
sala nr 122
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – klasa IV Be
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – klasa IV Ce TE

Na egzamin w wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), czarnym długopisem oraz własnymi przyborami (kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka) na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
UWAGA: W przypadku kwalifikacji E.20 można korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi.
 
KOMUNIKAT
W dniu 14.01.2016 r. (czwartek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
godzina 10:00 - aula
• technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – B.18 dla uczniów klasy III Be TE,
• technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - E.7 dla uczniów klasy III De TE,
• technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  – E.12 dla uczniów klasy III Ie TE,
• technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej – E.22 dla uczniów klasy IV Ee TE.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 697

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”